CASOS
Reals
Casos i exemples reals d’allo que fem i del seu impacte.
middle east
Nou país

Necessitat: Eficiència i efectivitat exportant a un país nou.

Solució: Campanyes de cerca amb una configuració particular per tal de llegir i mapejar els principals punts de demanda del producte del client i dels seus competidors.

Aprenentatges: Es descobreixen accions comercials dels competidors, s’entrega un mapa amb els codis postals on hi ha cerca. El client, a partir d’aquest mapa, dedueix els noms dels potencials clients/clients dels seus clients.
Addicionalment, a partir del mapa d’Estrategeek, s’escull la zona on es podria instal·lar la delegació al nou país.

Cas Gran Consum-llançament controlat
Test pre-llançament nacional

Necessitat: Calibrar la rebuda d’un producte que podria percebre’s com estrany dins l’oferta del client, que és molt coneguda pel consumidor

Solució: Campanyes ultrasegmentades, testejant molts arguments de venda diferents. Es creuen dades amb vendes de supermercats de les províncies del test.

Aprenentatges: El client obté un estudi en viu i sota control. S’entrega un document amb una sèrie d’estereotips de clients, el missatge que més funciona per a cada un d’ells i proporcions aproximades de tots ells a nivell demogràfic, útil de cara a possible spot de TV, que ara ja seria molt menys arriscat.