Responsabilitat
Les dades son alhora, la nostra matèria prima i el nostre producte.
Estem compromesos en fer-ne un ús responsable, just i útil.
OBJECTIU
Connectem extrems que manifesten interès recíproc.
Les nostres accions vetllen per tal que aquests extrems, ja siguin persones, empreses o organitzacions, es connectin lliurement i en benefici mutu.
el moment de les dades
Tot allò que fem parteix de dades i en genera de noves. En tant que aquestes son matèria prima i alhora producte, Estrategeek les protegeix i en fa un ús responsable, just i útil. És part de la garantia d’èxit de les campanyes que elaborem als nostres clients.
Les nostres campanyes es basen en grans volums de dades que els usuaris generen cada dia
UU
0
Milions de cerques
cada dia
0
Milions de cerques
a YouTube al dia
0
Milions de
dispositius Android
0
Milions de
dispositius iOS
I es perfeccionen a partir de les dades que les nostres campanyes generen amb el seu propi funcionament
0
Milions
de clics
0
Milions
d'impactes a usuaris
0
Cookies aptes
per a remarqueting
Compromisos d’estrategeek

EVOLUCIÓ I ADAPTABILITAT

Cada acció que fem per a qualsevol dels nostres clients, genera un retorn en forma de dades, la interpretació de les quals ens guia cap a la propera passa.

Aquesta retroalimentació ens obliga a conèixer molt bé la realitat del nostre client per tal de prendre les decisions adequades per a ell.

SEGURETAT I LÍMITS DE LES ACCIONS

Qualsevol segmentació requereix un volum mínim d’usuaris per a funcionar. Per tant, és tècnicament impossible impactar una única persona concreta.

D’una manera semblant, mai podem saber la identitat dels usuaris ni cap altra mena de dada personal. Només treballem a partir de patrons de comportament.

LÍMITS ÈTICS

La rendibilitat i l’excel·lència que hem de proporcionar als nostres clients, sempre és dins dels marcs legals i ètics que apliquin.

Per altra banda, garantim la integritat dels usuaris d’internet, a qui mai impactem de manera intrusiva, molesta o insistent.

18 MESOS D’AUDITORIA

Com a agència certificada oficialment com a Google Partner, estem sota auditoria constant per part de Google.

Hem de complir, sense excepció, amb un alt estàndard de servei en una finestra que té en compte els darrers 18 mesos.