Desatomitzar la demanda
Anàlisi de comportament a 2 províncies previ a llançament nacional
Encàrrec / necessitat

Empresa d’alimentació, ven un producte molt associat a una àrea geogràfica concreta i amb forta estacionalitat.

Es tracta de potenciar la venda als lineals de supermercats de les grans ciutats o de tot el territori, per tant en certa manera desatomitzar-ne el consum tan en termes geogràfics com d’estacionalitat.

Plantejament / solució

En primer lloc busquem recolzament tècnic a allo que ens diu el client tot dissenyant unes campanyes amb fort pressupost i durant un temps suficient com per mapejar l’interès en el producte i de pas mesurar-ne l’interès per edats i sexes.

Constatem que la demanda és puntual en un punt del mapa i els caps de setmana d’hivern.

A partir d’aqui, es duu a lloc una estratègia per tal d’impactar els turistes de cap de setmana per tal que exportin cookies cap a les seves zones de residència. Posteriorment via remarqueting s’impacten aquests usuaris als seus llocs de treball/residencia, segons l’hora de l’impacte amb un missatge que directament els proposa comprar l’aliment al supermercat del seu barri. S’aconsegueixen xifres de vendes sense precedent i durant cada dia de la setmana.

Posteriorment, en mesos d’estiu, es reimpacta els caps de setmana i es descobreixen els patrons de mobilitat dels usuaris, que de nou estiugen en llocs molt particulars.

El client dissenya variacions d’estiu del seu producte amb la col·laboració d’un cuiner de renom. S’aconsegueix per primera vegada no només mantenir el producte als lineals dels supermercats a l’estiu, sino que a més hi ha venda a les zones turistiques costaneres.

influint de manera directa sobre el comportament de l’usuari per tal que compri cada dia i a qualsevol ciutat, sense desposicionar un producte tradicional d’hivern i de muntanya

…el client vol un entorn controlat per a fer un pre-llançament a fí de treure’n conclusions de cara al llançament oficial a nivell estatal.

Resultats / Aprenentatges
  • S’exporta el consum, d’un àmbit de neu i cap de setmana cap a hàbits quotidians i urbans.
  • El client ara coneix el seu consumidor, se l’imagina. Li hem ensenyat on viu, quins llocs web visita, quins idiomes parla, on estiueja i a on viatja. Ara tota la publicitat de la marca connecta amb l’usuari com mai ho havia fet.
  • El client dissenya una versió d’estiu del seu producte. La iniciativa és seva, nosaltres hem detectat la oportunitat.