SOM | ESTRATEGEEK

Som una agència de SEM? d’estratègia digital? de SEO?
Som les tres coses, però no només. Som el tecnomanager dels nostres clients: acompanyem a entendre la intel·ligència digital de mercat i a aplicar-ne la dimensió estratègica, per transformar-la en avantatge competitiu.

SOM | DECISIONS

Transformem el màrqueting de dades en eines entenedores que faciliten la presa de decisions estratègiques.
Posem a les teves mans un estudi de mercat dels teus clients en temps real, per testejar o constatar idees, missatges, productes o accions.

SOM | CONTROL

Configurem quadres de comandament que permeten el control de campanyes en temps real, perquè segueixis 24/7 el comportament i tendències dels teus clients a Google en base als indicadors del teu negoci.
Els resultats retroalimenten noves campanyes més eficients i sovint decisions empresarials estratègiques.
A punt per dirigir la teva estratègia a Google?
0
Inversió gestionada a Google
0
Impactes a core target
0
Posició mitjana anuncis dels nostres clients a Google. Sempre a la part visible.
0
En %. Optimització global de campanyes segons auditoria de Google