Patates-Comunitat-Autònoma

Una visita esperada

Encàrrec: Que una cadena de supermercats d’una comunitat autònoma ja conegués un nou producte quan arribés un agent comercial. Al mateix temps, generar demanda dels consumidors de les àrees d’influència dels supermercats.

Solució: Geolocalitzacions, campanyes massives garantint cobertures de 90% de la població, tècniques sofisticades de remàrqueting.

Aprenentatges: Addicionalment, s’entreguen al client propostes de rutes comercials pels agents i delegats de la zona.

middle east

Nou país

Necessitat: Eficiència i efectivitat exportant a un país nou.

Solució: Campanyes de cerca amb una configuració particular per tal de llegir i mapejar els principals punts de demanda del producte del client i dels seus competidors.

Aprenentatges: Es descobreixen accions comercials dels competidors, s’entrega un mapa amb els codis postals on hi ha cerca. El client, a partir d’aquest mapa, dedueix els noms dels potencials clients/clients dels seus clients.
Addicionalment, a partir del mapa d’Estrategeek, s’escull la zona on es podria instal·lar la delegació al nou país.

Cas Gran Consum-llançament controlat

Test pre-llançament nacional

Necessitat: Calibrar la rebuda d’un producte que podria percebre’s com estrany dins l’oferta del client, que és molt coneguda pel consumidor

Solució: Campanyes ultrasegmentades, testejant molts arguments de venda diferents. Es creuen dades amb vendes de supermercats de les províncies del test.

Aprenentatges: El client obté un estudi en viu i sota control. S’entrega un document amb una sèrie d’estereotips de clients, el missatge que més funciona per a cada un d’ells i proporcions aproximades de tots ells a nivell demogràfic, útil de cara a possible spot de TV, que ara ja seria molt menys arriscat.