Edifici Eix Empresarial - C-25 Sortida 189, Sant Julià de Vilatorta

Desatomitzar la demanda

PirineuNevat
Desatomitzar la demanda
Exportem a la gran ciutat un aliment lligat a una única ciutat i generem hàbit de consum continuat
Encàrrec / necessitat

Empresa d’alimentació, produeix i comercialitza un producte amb lligam a una zona i desitja deslocalitzar-ne el consum.

Es tracta de potenciar la venda als lineals de supermercats de les grans ciutats o de tot el territori.

Plantejament / solució

En primer lloc busquem constatar amb dades allo que ens diu el client tot dissenyant unes accions que ens mapegen l’interès en el producte i de pas quantifiquen la demanda segons edats i sexes.

Un cop quantificades les necessitats del client, es planteja una estratègia basada en un sistema de campanyes i en la feina impecable d’un tercer que proporciona els missatges més òptims per a cada edat  i sexe.

S’aconsegueix incidir en la intenció de compra dels turistes consumidors del producte, que alhora resideixen a les grans ciutats. Aconseguim generar demanda a 3 supermercats de la zona de Barcelona on fem el primer test pilot.

Veient que funciona, estirem les accions a tot el territori i el client registra un creixement sostingut de 2 dígits durant més de mig any.

Influim de manera directa sobre l’hàbit de compra del consumidor.

S’aconsegueix que el consumidor compri qualsevol dia i a qualsevol ciutat un producte que fins el moment es comprava únicament en un context estacional i geogràfic concrets.

Resultats / Aprenentatges
  • S’exporta el consum, d’un context local i estacional cap hàbits quotidians i urbans.
  • El client ara coneix el seu consumidor, se l’imagina. Li hem ensenyat on viu, quins llocs web visita, quins idiomes parla, on estiueja i a on viatja. Ara tota la publicitat de la marca connecta amb l’usuari com mai abans ho havia fet.
  • En base a dades generades, el client dissenya noves versions del seu producte per a nous segments. La iniciativa és seva, la nostra feina ha destapat la oportunitat.