Edifici Eix Empresarial - C-25 Sortida 189, Sant Julià de Vilatorta

Nou país

middle east
Exportar amb bon peu
Mapatge (mapping) de la demanda d’uns béns determinats en un nou continent
Encàrrec / necessitat

El client és una empresa industrial de sector molt tècnic. Exporta gran part de la producció a mercats que es troben en diferents fases del seu cicle de vida. Cada mercat té la seva corresponent campanya dissenyada a mida de la indústria local del país i tenint en compte singularitats culturals locals. 

El client es planteja entrar a un continent on mai hi ha tingut activitat i demana si se’l pot ajudar.

Plantejament / solució

Sabem per la força comercial del client que la zona a explorar té algun paral·lelisme amb els Estats Units.
Als Estats Units hi tenim desenes de campanyes per a aquest mateix client, així que disposem d’una bona base quant a “data”.

Dissenyem unes accions a la zona objectiu tal que retornen patrons i hàbits inequívocament rellevants pel nostre client.

Per garantir integritat en les dades, hem estudiat a nivell demogràfic i sociològic la població de la zona objectiu, a fí de preveure festius locals, desplaçaments massius o qualsevol “interferència” en la quotidianitat de la població.

Proporcionem dades reals que ajuden el client a planejar l’arribada amb bon peu a un nou país.

En base a aprenentatges a d’altres mercats immadurs, despleguem accions que ja tenim testejades i accel·lerem el mercat del nostre client al nou país.

Resultats / Aprenentatges
  • El resultat és una lectura de precisió en un territori delimitat.
  • S’entrega un document en forma d’infografia que al client.
  • El client, pel coneixement que té del seu propi mercat, pot fer una extrapolació i decidir si ha arribat l’hora de començar a operar a la zona.
  • A partir de les dades de les nostres accions, el client planifica un viatge per a 2 agents comercials amb les rutes i parades ja definides a partir de les notstres dades.
  • Finalment, el client obre una delegació. Per a nosaltres és un nou mercat on despleguem les accions per a mercats poc madurs.
  • Aquestes accions, com que les tenim en marxa a d’altres mercats també poc madurs, però ja en fases més avançades, a la nova zona apliquem els aprenentatges i ajudem a accel·lerar l’activitat.