Exportar amb bon peu
Mapatge (mapping) de les ubicacions amb interès per allo que fa el nostre client
Encàrrec / necessitat

Empresa industrial de sector tècnic, exporta gran part de la producció a mercats que es troben en diferents fases del seu cicle de vida. Cada mercat té la seva corresponent campanya dissenyada a mida de la indústria del país i en base a singularitats culturals locals. 

El client es planteja entrar a Orient Mitjà. Hi veu una oportunitat de manera global, però li agradaria tenir més pistes i ens demana si podem trobar les zones més interessants, tant per anar-hi a fer una visita comercial com també per a establir-hi una delegació.

Plantejament / solució

Sabem que els hàbits de cerca pel mercat i sector del client son pràcticament els de la campanya desplegada als Estats Units.

Dissenyem unes campanyes de durada limitada a Google Ads. Només mostren anuncis quan els productes del client son sol·licitats de manera genèrica (unbranded), però alhora de manera inequívoca. També resseguim la cerca de determinades UNE i ISO imprescindibles del seu mercat.

Controlem el calendari local, tenint en compte festius, esdeveniments, turisme (que l’excloem de l’equació) i realitzem algun ajustament que ens permet posar un termòmetre al territori i fer una lectura de precisió.

Basar en dades reals l’arribada a un nou país per tal de començar amb bon peu.

…el client vol un entorn controlat per a fer un pre-llançament a fí de treure’n conclusions de cara al llançament oficial a nivell estatal.

Resultats / Aprenentatges
  • Entreguem al client un mapa de la zona amb els punts on hem registrat demanda.
  • El client encreua el mapa amb dades del mercat, troba les indústries i ens explica per quin producte concret cada una d’elles és clienta potencial
  • A partir del mapa, el client planifica un viatge per a 2 agents comercials amb les rutes ja definides.
  • Podem geolocalitzar campanyes a cada una de les indústries a visitar impactant amb el producte més afí en cada cas des de 2 setmanes abans de la visita comercial.
  • Altres interessos del potencial client (mira sèries, navega des de la feina)
  • Document amb missatges òptims per a l’spot de TV
  • A l’est de l’estat, es navega més hores i més tard
  • Verifiquem que el “buyer persona” definit pel client, funciona. Però aportem 3 perfils adicionals.